pengabdi peRindu pecinta

My photo
suRabaya, jawatimuR, Indonesia
assaLamu'aLaikum bLogwaLkeR . nggak ada yang tau beRapa Lama akuu singgahi bumi ALLAH . manusia yang punya ingatan teRbatas , dan mungkin saya takut kehiLangan ingatan daLam kenangan , memiLih beRbagi sekLumit ingatan itu meLaLui coRetan . kaRena setiap oRang (teRmasuk saya) setiap haRinya akan meLupakan sesuatu . punya banyak kekuRangan , beRusaha bwt ndak naRuh hati ke siapapun , masih jadi objek dakwah , dan akan seLaLu mempeRbaiki kuaLitas ketaQwaan . akuu suka menemukan inspiRasi daRi jaLan jaLan yang akuu LaLui dan oRang oRang sekitaR teRdekat kuu . tidak peduLi sepeRti apa kehidupan sebeLumnya , kita hidup untuk seLanjutnya , disini haRus ada peRubahan menuju NYA . aLLahumma ya muQaLLibaL QuLLub tsabbit QaLbi 'aLa diinik , yaa ALLAH yang maha memboLak baLikkan hati , teguhkan Lah akuu daLam agama Muu . yup , iniLah dunia bocah awam . yang baik daRi NYA , yang buRUk khiLaF kuu . suwun uda mampiR , saLam kenaL n keep contact yaa . (^____^") KETAWAKETAWAKETAWA . *dulu url nya adekkecenk.blogspot.com*

Sunday, June 30, 2013

:: nenek 23 ::

bismiLLahiRRahmaniRRahimn,
assaLamuaLaikum nenek sayang :')
menua yaa , tapi makin cantik dan makin muayak sajoo . haha .
semoga kaRiR nya makin meLangit , biaR bisa ngasi peRubahan yang positiF disana .
semoga dikuatkan ngadepin sekitaR yang bikin hati muu beRgejoLak gaLau gamang .
semoga dipanjangkan kesempatan buat mempeRbaiki diRi di bumi ALLAH .
daaaaaannn yang teRakhiR ,
semoga istiQomah di jaLan NYA .
makasii nenek uda mau jadi sekitaR buat bocah awam yang sueRing banget bikin keseL . hehe .
sebut nama kuu di tiap doa muu yaa =))
with Love ,
beRudu ~
penampung keLuh , pendamping mboLang

Saturday, June 29, 2013

Monday, June 17, 2013

:: kamu ::

akuu pun menyadaRi ada hidup kuu yang bias .
patah hati dan cahaya itu kamu .
akuu ingin menuLis tentang muu .
nanti .

Sunday, June 16, 2013

:: pinta kuu ::

segeRaLah septembeR , kemudian semesteR beRganti tahun .
dan akuu akan muLai peRjaLanan yang nyata .
menciptakan cahaya kuu sendiRi .
semoga ALLAH Ridho dan menguatkan makhLuk awam ini .

Saturday, June 15, 2013

:: memang haRus ditempa ::

bukan tentang suka , sayang , cinta .
teRLaLu tabu untuk dibahas tanpa ikatan haLaL .

ini tentang keteRgantungan , kebutuhan, kebiasaan .
akan seperti apa diRi tanpa nya .
suLit untuk tidak memaksakan jaLan ceRita .


(jcpp)
jaLan cinta paRa pejuang adaLah jaLan kesetiaan dan pengoRbanan .
komitmen adaLah ikRaR keReLaan beRkoRban , memberi bukan meminta , beRinisiatiF tanpa menunggu , memahami dan bukan menuntut .
komitmen adaLah ikatan kesetiaan .
di jaLan cinta paRa pejuang , komitmen Lah yang akan menjadi tapak Langkah peRtama cinta .

:: Fixed him ::

patah hati di usia peRaLihan itu mungkin kan suLit diobati , akut nya maLah beRwujud tRauma hingga akhiR peRjaLanan singgah di bumi .
semuanya jeLas kini .
kehiLangan itu pasti .
keRaskan saja hati muu !
acuh !


(jcpp)
kaRena cinta ta boLeh menakLukkan kita ,
kaRena kitaLah yang akan menakLukkan cinta .
di jaLan cinta paRa pejuang , peRjuangan peRtama adaLah sebuah peRguLatan jiwa .
peRguLatan jiwa untuk menakLukkan cinta itu sendiRi .

Wednesday, June 12, 2013

:: eRRoR ::

bismiLLahiRRahmaniRRahim ,

MOHON MAAV ,
semua postingan sebeLum ini ,
poto-poto nya pada iLang .

niatnya ngehapusin poto yang beLum nutup auRat , eee yang kehapus , semua , yasudah Lah =))

Wednesday, June 5, 2013

:: an nuR 35 ::

bismiLLahiRRahmaniRRahim ,

ALLAH (pembeRi) cahaya (kepada) Langit dan bumi . peRumpamaan cahaya NYA , sepeRti sebuah Lubang yang tidak tembus , * yang di daLamnya ada peLita besaR . peLita itu di daLam tabung kaca , (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang beRkiLauan , yang dinyaLakan dengan minyak daRi pohon dibeRkahi , (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timuR dan tidak puLa di baRat , ** yang minyaknya (saja) hampiR - hampiR meneRangi , waLaupun tidak disentuh api . cahaya di atas cahaya (beRLapis - Lapis) , ALLAH membeRi petunjuk kepada cahanya NYA bagi oRang yang DIA kehendaki  , dan ALLAH membuat peRumapamaan - peRumpamaan bagi manusia . Dan ALLAH maha mengetahui segaLa sesuatu .


* "Lubang yang tidak tembus" (misykat) , iaLah suatu Lubang di dinding Rumah yang tidak tembus sampai ke sebeLahnya, biasanya digunakan untuk tempat Lampu , atau baRang - baRang Lain .
** pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit , ia mendapat sinaR matahaRi baik pada waktu matahaRi teRbit mauoun ketika akan teRbenam , sehingga pohonnya subuR dan buahnya menghasiLkan minyak yang baik .
subhanaLLah

Monday, June 3, 2013

:: beRtahan ::

bismiLLahiRRahmaniRRahim ,

saat ini , tiap tiap daRi kita "sedang" beRtahan Lebih Lama
bentuk khusnudzon kepada DIA
dan syukuR atas apa yang sudah ada untuk kita
posisi ini buat kita beLajaR hidup tanpa ucap keLuh
kaRna sungguh bukan hanya akuu , kamu atau dia saja yang aLami =')


' ba '